Sjuk sjukvård

För att klara vården i dagsläget behöver vi fler läkarsekreterare, undersköterskor och andra som kan sköta det visentliga. Läkare ska ta hand om patienter, läkarsekreterare ska jobba som ”journal-förare” med den gamla hederliga tiden med bandspelare (finns idag digtala sådana). Alla andra som jobbar på sjukhus behövs. ALLA behövs för att vården ska bli bättre. Anställ fler. Systemfel med många läkare, men med 1 timme med patienterna. Nått måste göras och det nu. Jag har inte alla svaren på frågorna. Men att något är fel vet jag att det är. När man hör att en läkare har EN timme(!) med patienterna och resten av dagen sitter vid en dator, då börjar jag undra vad som är felet. Spara in pengar på fel saker? Vi betalar skatt i detta landet och jag undrar vart pengarna egentligen går till?

Att vården är obalans eller inte är det som ska vara, vet alla. Men vad är problemet?

Vi tar exemepel en gravid kvinna. Sjukvården vet om detta redan vid vecka 5 eller kring vecka 12. Resten av veckorna kan sjukvården planera att hon kan komma in när som helst om ca 28 veckor. 28 VECKOR! det är SJU månaders planering. Ja jag sa över SJU månaders planering till att hon ska in och föda. Ändå är det överbeläggningar i olika BB-avdelningar.

Vi kan ta ett annat exempel om det som togs upp i Kalla Fakta tisdagen den 2:a September: En som fick flyttas runt i vårdkarusellen 60 gånger på jag vet inte hur länge. Det är helt sjukt, inte nog med det, de har olika journalsystem. Om alla landsting och regioner och vårdcentraler och sjukhus använder samma system, så borde det inte vara några som helst problem. Men idag är det så. Hur ska då personalen veta något om kanyler eller andra tillbehör eller personens status? Vikt m.m.? Varför ska personen så fort han eller hon byter vårdinrättning är tvungen att ta nya prover?
Det går att få i journalsystemet. Så slipper man ta nya prover.

Det är INTE fel på personalen, men det är ett systemfel som måste rättas till. Det måste rättas till NU.

Vården är nått som måste lösas och det nu.

Förslag:
1: Samma journalsystem
2: Återinta läkarsekreterare
3: Planera förlossningarna bättre. Ni har minst 6-8 månader på er
4: anställ också undersköterskor och annan personal som tar hand om annat som inte har med patienterna att göra.

Sjukvården börjar bli mer sjuk

Jag har funderat på hur man kan ha ”inkörningsproblem” när man byter olika system, när det oftast är likvärdiga system. Samma sak gäller det administrativa som Region Halland/Landstinget Halland håller på med. För ett antal år sedan, så fick jag TVÅ kallelser att jag ska till samma läkare, i tron med att jag trodde andra kallelsen var en specialistläkare. När jag kom till läkaren, så visar det sig att, ja vi sågs ju för…

Det är inte konstigt att vi ha långa köer, heller inte konstigt att vi har så höga utgifter till sjukvården när den inte är slimmad och när vi gnäller om personalbrist, skickar konstiga fakturor som inte ska betalas. En miss säger de. Men hur i HELVETE kan man göra på det viset? Bara det administrativa kostar sjukvården miljarder och dessutom gnäller ledningen om att man ska spara in mer pengar.

Jag är själv glad över att vi har en bra sjukvård, men jag är inte glad när man har långa väntetider, undersöker ”fel” patient eller till och med undersöker fel kroppsdel på patienten.

Jag anser att vi måste göra allt bättre. Om inte sjukvården ska gå under på grund av vissa själ, så måste vi göra något NU.

Att man kan fela är mänskligt, men att dessa felen upprepar sig gör mig mer förbryllad. Beror det på stress? Beror det på för få anställda inom ett visst område? Beror det på andra själ? Vad i så fall?

Jag tycker att misstag ska minimeras och att det sedan ska få en kort och snabb-utredning. Även om jag är emot utredningar som ska utredas och reda ut en utredning. Att göra samma sak flera gånger är inte heller bra när det gäller utredningar. Jag tycker att man ska sätta sig och diskutera och fundera på varför vi gör på detta viset under 2000-talet.  Jag tycker också att man måste fundera ut lite mera på om vi vill ha det så här till nästa generation vuxna vi vill lämna över.

Att vissa politiker inte ens har en aning om hur det hela fungerar i vården är skrämmande. Fråga ”fotfolket” om hur dem ser på det. Bara Förlossningsvården går på knäna i Stockholm om man kan nämna ett ställe.

Vi har ca 365 dagar om året, vi har ca 9 månaders planering på när barn ska komma (förutsatt att kvinnan går till mödravårdscentralen) och då går det att planera in ungefärligt när hon kan föda. Men det är samma ”chock” varje år och varje månad. Hur i helvete kan man missa detta? Man har nästan mer än ett halvår med att veta om att kvinnan ska föda och ungefärligt datum dessutom.

Jag bor visserligen i en del av Sverige där förlossningsvården inte är lika utsatt, men det märks här med i Halland. Dessutom ligger det på diskussion stadiet att Hallands sjukhus ska slås ihop. Halland är ett litet län i jämförelse till vissa andra län. Där av behöver inte Halland två stora sjukhus. Jag anser att det är helt klockrent att slå ihop dessa. Men jag tycker inte om att man först lägger pengar på att rusta upp/bygga nytt innan man bestämt att bygga helt nytt. Tänk vad det kostar oss skattebetalare? Se bara vad som hände i Norrland med det sjukhuset. Byggde nytt och renoverade för flera miljarder och sedan lägger man ner det och flyttar allt till ett helt nytt sjukhuskomplex.

#Sjukvård

Tycker att sjukvården är sjuka självt. De kan inte organisera förlossningsvården. Ändå vet förlossningen om ca 9 månader kommer mamman att föda.

Vi har samma problem på akutmottagningarna i större delen av landet. Från och med idag, så tvittrar diggo.se på @Diggose på Twitter. med haschtag ( # ) #Sjukvård

Vad jag menar att sjukvården är sjuk innebär att de har svårt med att sköta vården i landet. Oavsett om du ska föda eller vara på en akutmottagning och vänta i flera timmar, så anser jag att vi behöver ta tillbaka våra läkarsekreterare och andra personer i sjukvården. När det gäller förlossningsvården, så anser jag att man kan planera hur många barn som kan komma inom ca 40 veckor. När man anmäler sig, så vet sjukvården också att si och så många mammor ska föda på en speciell månad eller till och med ungefär villken vecka. Idag kan man planera på ett helt annat sätt än på exempel 1800-talet. Vi lever i 2000-talet och många kvinnor vill föda på sjukhus och även ha en barnmorska till hands och bara vara hos den födande kvinnan. Barnmorskan ska inte irra omkring mellan  olika mammor som föder just nu. Jag blir inte glad när sjukvåden är som den är – Sjuk!

 

css.php