Män och kvinnor – Lika värda!

Jag anser i att kvinnor är lika duktiga som män. Framförallt när det gäller chefsjobb m.m. Jag tycker det inte spelar någon roll om mannen eller kvinnan är i chefsposition. Tvärt om. Jag är för en lag i sverige för könskvotering i våra företags styrelser. Precis som Norska regeringen har gjort.

Read more

css.php