Skammens kommun om privatiseringen

Jag lever med lätta funktionsnedsättningar. Jag har inte själv så många myndigheter som krånglar med mig, men jag märker att andra har problem. Jag märker också att det blir allt svårare för en som har funktionsnedsättning inte får den hjälp som man har rätt till. För Falkenbergs kommun tog det lång tid för vissa att få både bostad och hjälp. Viss hjälp har dem fått, men ingen bostad förräns nu. Varför ska det ta ca 2-4 år för en funktionsnedsatt person att få flytta hemifrån? Dem är ungdommar precis som vem som hellst som vill flytta hemifrån. Det ska vara ”lättare” för de som har det svårare i sem samhället och få hjälp till bostad. En normalstöd person som vem som hellst kan flytta vart han eller hon vill och klarar av det. Men när en funktionsnedsatt person kräver av samhället lite hjälp. Ja då drar kommunen åt sig och drar ut på tiden för att förhala processen.

Att sammarbeta och att hjälpa de svagare som vi har i samhället borde både den ena och än den andra ändarna från olika partitillhörighet tänka om. Inte bråka om vad som är vad. Utan snarare hjälpas åt och dra åt samma håll. Nu har ju också Rie Bolund påstått att ca 4000 personer inte förstått på vad de skrivit under när man har gått med dessa protestlistor. Vaddå? Då är jag också inkompetent också? Eller är det så att hon försöker idiotförklara 4000 personer och köra över denna kommun som en diktatorfasoner? Jag tycker också att hon och hennes kolegor borde tänka om. Varför vill inte kommunen ha ett större ansvar för vår välfärd? Varför ska vi betala skatt som inte hamnar i kommuninnevånarna till gagn?

Så här fungerar det: 1: Kommunen köper en tjänst 2: Företaget förvaltar pengar och vård. 3: Företaget drar ner på anställda 4: Företaget tjänar pengar 5: Företaget skickar pengarna till moderbolaget 6: Företagets moderbolag sätter in pengarna på skatteparadis. 7: Skattepengarna går inte runt som om kommunen skulle driva det på det sättet som kommunen och staten gör. 8: Vad får vi för pengarna? Vad får vi för att lägga ut så att företagen tjänar på vården? Har vi funderat på hur mycket merkostnad det är på grund av att vi lägger ut dessa tjänster på olika företag?

Många tror att det blir billigare att kommunen ska lägga ut detta så att företagen tjänar pengar istället för att kommunen ska låta innevånarna ha detta till gagn.

Det finns en annan aspekt på problemet: Vi säger att kommunen inte klarar av att sköta vården. Ändå märker vi larm på larm som vi hör när företagen väger allt från blöjor till annat för att spara pengar. Efter en tid så återtar kommunen verksamheten. Men sedan det andra aspekten är: Valfrihet, Ride Bolund snackar om valfrihet och om det är valfrihet, så anser jag att det finns minnst ETT kommunalt allternativ. Men så finns det inte i Falkenberg. Jo… För äldreomsorgen. Men nu ska ALLT läggas ut även där så att företag kan sköta vården. Men varför inte valfrihet? Valfrihet för mig är att välja mellan en cola och vatten, eller mjölk till maten. Valfrihet är också att välja mellan 2 olika resmål. Eller efter jobbet: Jag går och handlar idag direkt efter jobbet än att gå hem först. Det är valfrihet för mig. Att även kunna välja om det ska vara kommunat eller privat är också en valfrihet. Men nu vill kommunen enbart går till det privata. Jag anser att ja privat regi är en sak, men det ska finnas allternativ till vad man kan välja. Exempel kommunalt, privat 1 och privat 2 osv. (Nämner inga företagsnamn i och med att jag inte gillar att hänga ut företag på denna artikel, då det kan missuppfattas att jag klampar just på deras tår.)

Jag vill ha en triangel eller nått där man alltid är trygg. Om du exempel väljer privat 1, så om ett tag så kan du välja företag 2 om företag 1 inte faller i smaken. Om inte båda företagen faller i smaken eller på ett eller annat sätt inte fungerar, så kan du gå tillbaka till kommunen, eller ursprungsplanen. Samma sak kan du göra på din tandläkare eller läkare idag. Men inte när kommunen tycks ha ansvaret på villka företag som tar ansvaret från kommunal verksamhet. Det är så uselt. Inte nog med det att dom som jobbar. De fölorar pengar på att ha sovande jour. Eller de fölorar så mycket att dem få jobba mer än dessa 40 timmar som då är heltid per vecka för att få sin lön dem hade, då när dem jobbade för kommunen. Är inte det helt sjukt?

Att sedan påstå saker som Rie Bolund gör, stämmer inte med den verklighet vi lever i. Att hon förnekar att lönen sänks i och med privat alternativ, så blir det en form av lönedumpning.

Vad är då bra med kommunen? Det finns mycet, men att skammens kommun till och med förnekar vissa saker gör mig än mer förbannad. När Carema tog över den dagliga verksamheten, så sa politikerna att inget skulle ändras. Allt skulle bli som vanligt. Vad hände? Jo en hel del. Träningskortet drogs in, Färre matställen att äta på (än mindre då Önskemenyn inte fick fortsätta sin verksamhet på vårdcentralen). Att glappet för att få nya telefonnummer var en sak. Visst jag klarar mig altid med att leta reda på det, men det finns många som har svårt med att ens lyfta luren och om dem lyckas med detta, så kommer dom inte fram. Min önskan för detta är en övergång eller att alla nummer är i bruk redan från dag ett och att nummren skickas till alla berörda ca en till två veckor FÖRE övertagandet. Det finns flera alternativ till hur man kan göra dessa saker.

Vi få se vad som hnäder framöver. Jag är inte emot privata aktörer på marknaden, men vad ska vi betala för vård för äldre och handikappade och andra som behöver hjälp? I min mening så kostar vård. Vård kostar pengar. Visst kan man effektiviserar. Det har lönat sig på många platser, men att sänka löner, göra det bekväma obekvämt för brukare m.m. Det är sådana besparingar som jag inte tycker är bra. Det blir bara färre och färre saker man kan göra på grund av att tjäna pengar på vården eller spara pengar på vården. Man kan inte spara hela tiden. Satsa! Visa att vi är starka! Visa att vi kan! Visa att vi är bäst! Gör det bästa av det. Inte göra så som Falkenberg tydligen har gjort och eventuellt återgår till 70-talets ideal med vad det nu heter.

Nä Falkenberg, för mig är ni skammens kommun, då det inte finns klarheter, valfrihet och andra saker som ni drar in för de som är svaga och inte kan göra sin röst hörd.

Detta vill jag att ni ska tänka på: Höj den lilla ersättning som vi får idag Att vi återfå de vi hade när privata aktörer fick ta över daglig verksamhet. Då menar jag gymkort från vårt kommunala bad och gym. Att vad hade du velat om du som politiker hade en funktionsnedsatt barn/ungdom/vuxen med exempel down syndrome skulle ha för vård och omsorg i ett boende och daglig sysselsättning?

 

 

 

Skammrens kommun Falkenberg

Jag fick inget riktigt svar om så kallade valfrihet i Kommunals frågestund med politikerna. Svävar och drar på frågan m.m. Jag börjar bli trött på politiker som inte lyssnar. Promt säger de att de ska gå ut till privata aktörer. När jag ser att mer än två tredjedelar till och med nästan 80-90% av alla kommunala anställda ville inte gå över till privat regi. Risken är då att det blir unga anställda som inte har en anong om vad som är vad. Svårt med kommunikation, svårt med vad man vill få kvalité m.m. Jag anser också att jag som brukare inte har valfrihet. Som det ser ut idag, så har jag ingen valfrihet idag heller. Så jag tycker att: Kommunens politiker river upp beslutet eller besluten kring upphandling Kommunens politiker gör om, så att det blir valfrihet. Kommunen ska ha en versksamhet även för handikappomsorgen. Så som att privata aktörer har lika så. Kommunens politiker måste tänka om hur de ska göra detta. Vi vill som även har boendestödjare kunna ha kvar dessa även när det blir privat. Risken är just nu noll med detta. Jag kommer inte att tro på detta med att vi får den valfrihet som vi inte ens har idag. Att privata aktörer rör om i grytan kan oftast göra det sämre. Nu när Carema tog över sist, så fanns det ingen övergång. De lovordade att inget skulle förändras, men ändå blev det en STOR förändring till mycket av det negativa. Exempel Klitterbadet drogs in efter bara några månaders andvändning på grund av övergången. Jag blir så trött på att ni inte inser vad ni politiker håller på med.

Att jag ställde en fråga om valfrihet, så tyckte jag att ni ”slätade” ut min fråga och inte fick ett rakt svar.

css.php