Startat en ny Facebook-grupp

Jag har nyss startat en ny Facebook-grupp om att man sparar in på svaga i samhället. ”Spara inte in pengar så att de drabbar svaga i samhället”.

Den gruppen startade jag i samband med dels hur Falkenbergs kommun och region Halland har behandlat en lag som heter LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Men även för andra som har hamnat i kläm på grund av besparingar m.m.

css.php