Utvecklingsstörning eller funktionsnedsättning?

Utvecklingsstörning eller  funktionsnedsättning eller vad ska vi kalla våra ”brukare” eller personer med speciella behov? Kärt barn har många namn sägs det ju och jag tycker att vi nu både från media, privatpersoner och de som jobbar med just personer med funktionsnedsättningar eller funktionsavvikelser eller vad det nu är. Ordet ”brukare” vill jag också ändra på. Vad  är det vi brukare brukar? Jordbruk? Nä jag vill att vi sätter oss ner och funderar på vad dessa ord egentligen är och vi lever i dag på 2000-talets början och vi har kommit ganska långt med integreringen av funktionsnedsatta personer. Jag lever i och kring personer och kamrater som har just olika funktionsnedsättningar av olika slag.

Allt från Downs Syndrom till ADHD eller andra psykiska besvär. Själv vet jag att jag också har liknande problem inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller funktionshinder).Ett tips är att vi ändrar allt till ordet funktionshinder”. Saker hindrar oss i vardagen för att kunna göra saker i och kring normalt som många andra gör. Även om man har Downs syndrom eller om man har enkla funktionsnedsättningar inom NPF (ADHD Aspergers m.fl.).

Vissa funktionsnedsättningar för vissa personer kan vara fysiska och andra psykiska och vissa är det båda delar. Jag vet att Glada Hudikteatern kallar det för utvecklingsstörda och normalstörda. Men vem fan är störd? Ingen av oss är det. Alla är vi olika och alla får vi vara olika och så får det förbli. Men att sedan lägga ut nedsättande ord på personer som är eller ser annorlunda ut gör mig nästan arg. TV4:s och andra journalister har okunskap kring hur vi ska förhålla oss till personer med funktionsnedsättningar. Jag är mycket glad över hur TV4 och Glada Hudik och ”en annan del av köping” har visat hur många med oss kan leva med just funktionsnedsättningar av olika slag. Det är jag inte alls arg över, utan hur vi förhåller oss till ord och hur vi ska kalla våra funktionsnedsättningar m.m. Det kanske inte är rätt forum, men än en gång vill jag visa er journalister att man måste tänka om och hur man skriver och framför personer som har speciella behov och funktionsproblematik m.m.

Att sedan ledare i olika sammanhang exempel i ”Heja Sverige” säger Utvecklingsstörning också är också en tanke som slår mig lite illa. Men en sak är säker, alla snackar vi om samma sak och vi måste ändra vårt sätt att prata om dessa och att det inte ska låta nedsättande med utvecklingsstörning m.m.

När jag började på Särskolan var det också det där med utvecklingsstörningar. Då var det nytt med LSS-lagen och alla snackade oftast även om man hade ADHD (som också var ganska nytt då) även det för just utvecklingsstörning och dessa ville heller inte hamna i nått ”fack”.

Både journalister och andra som inte jobbar med just funktionsnedsättning har alltid använt fel ordval, fel sätt att tolka om vad vi säger. Hallands Nyheter är inte undantaget och det är skrämmande på hur man vinklar saker och ting.

Jag kan tyvärr inte ger er all fakta, men det är ganska lätt att söka på nätet om dessa saker. Vad andra organisationer säger om just dessa är ganska uppenbart. funktionsnedsättning säger inte FUB och det heter utvecklingsstörning enligt dem själva. Men jag tycker att vi bör ändra begreppet och att se det positivt med just att man har en ”störning” Eller som någon sa: ”Jag har/är i-störd plus”.

Till sist vill jag bara säga en sak, alla snackar vi om samma sak och då vill jag fråga er, varför kan vi bara inte enas om ett eller ett par ord för att det ska underlätta för: vården, brukarorganisationerna, journalister och till alla där ute som inte har en aning om vad saker och ting är när det gäller funktionsnedsättning?
Jag hoppas att ni inser att vi måste enas eller åtminstone inse att vi inte kan ha hundra ord om samma sak vi menar och att det inte ska låta nedsättande och fördummande.

Olika former av handikapp……

Jag känner många personer som har en form av handikapp, utvecklingstörning och downs syndrom.
Många använder CP som skälls-ord. Jag försöker när jag hör detta att påpeka detta till folk. ANVÄND inte ordet ”CP” när nått har gått på tok! Det är en förkortning av ordet ”Cerebral pares” och är ett samlingsnamn för en rad störningar av muskelkontrollen, vilka uppstått på grund av en hjärnskada innan hjärnan är färdigutvecklad, det vill säga under fostertiden, under födseln eller under de första två levnadsåren.

( faktan togs från wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Cerebral_pares )

Read more

css.php