Varför ingen valfrihet i Falkenberg inom LSS?

Varför ska kommunen lägga ut allt på privata företag nu när det gäller kort-tids, boendestödjare m.m. Varför måste allt gå över till andra företag, när det är en väl fungerande verksamhet? Jag hör rykten om att det ska gå gå över till annat företag än just kommunen. Jag vill ha kvat så som det var förr. Att ”sälja ut” till privata företag med att påstå att de kan sköta det bättre. När Carema tog över Dagcenter, så förändrades det mesta. Man fick inga arbetskläder, så när som skydds-skor. Man drog in förmånen om att kunna bada på Klitterbadet alternativ använda motionshallen. Man minskade på personalen. Sedan blev vissa funktioner sämre än vad det varit tidigare. Ändå ska andra ”avdelningar” inom omsorgen läggas ut till privata aktörer. Snälla vakna politiker! Ni förstör samhällsstrukturen för vård, omsorg och skola! Visst skolan är väl en sak, men vård och omsorg är nått helt annat!

Vården är nått som kostar. Äldre, funktionshindrade och andra som behöver vård, måste få vård. Oavsett vad samhället tycker, så anser jag att man måste hjälpa alla! Även om det är en alkoholist eller en knarkare eller en funktionshindrad, eller en utvecklingsstörd person. Jag förespråkar också att alla måste ta sitt ansvar även om man har funktionshinder. Men alla måste få hjälp i den mån vad man behöver. Behöver du dygnet runt hjälp? Ja då ska du få det. Behöver du 1 timme i veckan eller så, då ska du får det. Vad som hellst kan hjälpa dig i din vardag ska man kunna få hjälp. Idag är det inte riktigt så. Nu ska det även läggas ut på privata aktörer och då kan man räkna med ännu sämre hjälp. Själv har jag ca 2 timmar i veckan a 1 dag som jag får den hjälpen. Jag hade inte fungerat okej om jag inte fått den hjälp som jag har idag. Visst jag har själv utvecklats sedan jag fick hjälpen och hade desto mer när jag fick min boendestödshjälp. Idag är jag nöjd med den lilla hjälp jag får. Jag tänker fortfarande ha kvar den. Jag vet idag att det är svårare att förnya den hjälpen. Enligt källor blir det allt svårare att få en sådan hjälp.

 

Kommunen bryter kontakten till dem som vill nå personal via mobil!

Bakgrund:
Falkenberg har gjort upphandling att delar av handikappomsorgen LSS och LASS (Daglig sysselsättning eller Dagcenter) ska bedrivas av Carema orgidé. Nu så har kommunen gjort en överföring från 1:a November:

Jag har fått reda på en hel del om Carema och Kommuens sätt att hantera övergången till att Carema ska ta över.
Jag skulle idag ringa till en av personalen som vardagligen använder en mobil. Det visar sig att kommunen har tagit in dessa mobiler och stängt av abonemanget och inte gjort en så kallad ”övergångsperiod” så att man får nya nummer under dessa veckor som övergången sker. Jag anser att det är en skandal utan dess like. Jag fick också reda på att det inte bara är jag som blev drabbad, utan också andra i samma situation. Jag anser även om en organisation eller hur det än är så ska man ha en övergång. Allt från datorer, telefoner, bilar och vad det än är, så bör man ha en checklista om vad som ska ändras. Samma sak gäller för piloter som flyger passagerare till och från sina destinationer.
Jag har aldrig varit med om den ovisshet om vad som kommer att hända i och med övergången till Carema. Ingen vet villket konto som ska tillhöra villket ”ärende” eller vad de ska ta pengarna ifrån. Att man inte lägger korten på bordet direkt både för deltagare och som personal är en av det värsta man kan tänka sig. Jag anser också att det får bli en bakläxa av både kommun och Carema.

/Christer Eklund

css.php